Về chúng tôi

  DOP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao năng lực cho người nghèo, người yếu thế tại Việt Nam; vì những thay đổi tích cực trong hành vi, ý thức cộng đồng.

    Tầm nhìn

  DOP phấn đấu trở thành tổ chức Công tác xã hội chuyên nghiệp có uy tín hàng đầu, trong hoạt động giáo dục, nâng cao năng lực cho người nghèo, người yếu thế tại VN. Là tổ chức tiên phong trong việc thay đổi tích cực hành vi, ý thức cộng đồng; lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến thế hệ trẻ Việt Nam

    Thông tin cơ bản

  Tên Tiếng Việt: Tổ chức giáo dục và phát triển cộng đồng DOP.

  Tên Tiếng Anh: Organization of Education and Community Development DOP

  Tên viết tắt: Tổ chức DOP ( DOP là viết tắt của Dreams Of the Poor)

  Sologan: “Let’s make dreams come True!”

  Giá trị cốt lõi: Niềm tin – Đam mê – Chính trực – Minh bạch – Hiệu quả

    Lịch sử hình thành

  Tổ chức DOP chính thức được thành lập vào ngày 15/12/2015