Thông tin cơ bản 

 

Tên Tiếng Việt: Tổ chức giáo dục và phát triển cộng đồng DOP.

Tên Tiếng Anh: Organization of Education and Community Development DOP

Tên viết tắt: Tổ chức DOP ( DOP là viết tắt của Dreams Of the Poor)

Slogan: “Let’s make dreams come True!”

Giá trị cốt lõi: Đam mê – Niềm tin – Chính trực – Minh bạch – Hiệu quả

Lịch sử hình thành 

 

Ngày 15/12/2015: Thành lập Tổ chức DOP

Ban sáng lập:  

  1. Anh Trần Hải Quân: Người sáng lập DOP
  2. Anh Phạm Ngọc Sỹ: Thành viên
  3. Anh Đặng Quang Phát: Thành viên
  4. Anh Nguyễn Lâm Nhiên: Thành viên
  5. Anh Bùi Vĩnh Hưng: Thành viên
  6. Anh Phùng Trung Tiến: Thành viên   

 

Đội ngũ DOP 

 

 

 

Mạng lưới DOP

Mục tiêu phát triển mạng lưới DOP